ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Η κορυφαία ποιότητα και η εμπιστοσύνη των πελατών έχουν οδηγήσει την εταιρεία μας σε συνεχή ανοδική πορεία.

Η εταιρία «BAKALOGATOS S.A» έχει κατακτήσει διεθνείς πιστοποιήσεις από σημαντικούς φορείς, ως προς τη διαχείριση και την ασφάλεια των τροφίμων (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων  ISO 22000 & ISO 9001.

Σε επίπεδο αποθήκευσης και διακίνησης, τηρούμε αυστηρά τα σύγχρονα συστήματα διακίνησης FEFO (First Expire / First Out) και FIFO (First In / First Out), με 24ωρη παρακολούθηση όλων των ψυκτικών εγκαταστάσεων σε πραγματικό χρόνο για αποφυγή οποιουδήποτε λάθους, ενώ μεγάλη έμφαση δίδεται και στην ιχνηλασιμότητα.